Type to search

Få styr på din virksomheds informationsdeling

Diverse

Få styr på din virksomheds informationsdeling

Share

De fleste virksomhedsejere kender nok til det kaos, som papirstakke på størrelse med højhuse kan medføre. Der er hele tiden informationer, der skal videregives til de ansatte. Samtidig kommer der hele tiden nye informationer ind. Man skal holde styr på, at alle ansatte får de nødvendige informationer. Det gælder også dem, der holder ferie, eller af anden grund er fraværende over en længere periode. Det kan være besværligt at holde styr på, hvem der ved hvad, og hvem der ikke ved nok. Miskommunikation kan hurtigt lede til misforståelser, som kan have katastrofale følger for en travl virksomhed. Samtidig skal kommunikationen med eksterne partnere også være i top. Det er mange bolde at have i luften på én gang, men heldigvis er der en løsning, der kan gøre hverdagen i din virksomhed mere overskuelig. Et Umbraco intranet & extranet kan meget vel være løsningen, der vil forenkle informationsdelingen for din virksomhed.

 

Hvad er et intranet i Umbraco?

Intranettet er platformen, hvor du som virksomhedsejer kan foretage al nødvendig kommunikation med dine ansatte. Al viden og information omkring din virksomhed samles i et slags online arkiv, hvor det selvfølgelig kun er dine ansatte, der har adgang. Informationen kan være vidt forskellig fra virksomhed til virksomhed. Der bestemmer den enkelte virksomhed, hvordan de kunne tænke sig, at deres intranet skal se ud. Men det kan f.eks. være opgaver til de ansatte, som så igen kan sendes til én eller flere medarbejdere, sådan så alle ikke bare bombarderes med opgaver, der i princippet kan være irrelevante for den enkelte ansatte. Derudover kan man også opslå nyheder og opdatere om selve udviklingen i virksomheden. Mulighederne er mange med et intranet.

 

Hvad er et extranet i Umbraco?

Et extranet er ligesom intranettet en online informationsportal. Til gengæld er extranettets opgave at varetage og forenkle kommunikationen med eksterne partnere. Her får de eksterne partnere deres eget login til extranettet, hvilket overskueliggør informationsdelingen betydeligt. Man kan f.eks. konvertere sin virksomheds tryksager til elektroniske filer og dele dem med de eksterne partnere og extranettet. Det er ligeledes muligt at tilknytte rabatter i forhold til e-handel for bestemte kundegrupper eller enkeltpersoner. Igen er mulighederne mange, og igen tages der udgangspunkt i den enkelte virksomheds krav om funktioner.

 

Sådan får du skræddersyet et perfekt intra- eller extranet

Teasolutions.dk har mange års erfaring med at skræddersy både intranet og extranet til virksomheder. De kan nemt kontaktes online over deres hjemmeside. Inden de overhovedet begynder på udarbejdelsen af en løsning til din virksomhed, sætter de sig først ind i din virksomhed for at vurdere hvilke funktioner, der passer til netop din virksomheds behov. Inden du kontakter dem, kan det være en god idé at vurdere hvilke funktioner, du ønsker. I forhold til intranettet, skal du ikke lægge for meget vægt på det layoutmæssige. Intranettet er jo trods alt kun til internt brug. Er du helt på bar bund i forhold til hvordan et intranet eller extranet kan se ud, kan du ligeledes finde eksempler på Teasolutions.dk.