Type to search

Fordele ved at erhvervslease en firmabil

Erhverv

Fordele ved at erhvervslease en firmabil

Share

Flere og flere virksomheder vælger i dag at få erhvervsleasing af deres firmabiler. Dette er grundet, at leasing af biler åbner muligheden for en lavere beskatning. Du kan i din virksomhed derfor Minimer dine udgifter og tab med erhvervsleasing af firmabiler og varevogne .

Vurder behovet

Inden du er fast besluttet på, at du skal lease firmabiler til dine ansatte, er det vigtigt, at du vurderer, hvor stort et behov der er. Skyldes det en pludselig opstået fiks ide, eller ligger der et dybere meningsgrundlag i det? Du skal vurdere, hvor mange firmabiler, som skal være til rådighed, er det både varevogne og firmabiler, eller blot en af disse?

Inden du laver en erhvervsleasing, kan det være en god ide at have tjekket, hvilke forskellige leasingfirmaer, som er. Du skal huske, at være opmærksom på det leasingfirma, som du vælger. Vælg derfor med omhu og hav andre mennesker indblandet i beslutningen angående, hvilket firma, som I skal vælge.

Fordelene ved erhvervsleasing

Når du som virksomhedsejer tilbyder dine ansatte at få en firmabil, så har dette en fordel med sig, da I ikke skal forholde jer til værditab af bilen. Det er bilejeren, altså leasingfirmaet, som bærer risikoen for værditab. Du er derfor ikke bundet på, at du har brugt en masse penge på køretøjer. Årsagen til, at de fleste virksomheder vælger erhvervsleasing skyldes, at de på denne måde beholder likviditeten i deres firma, og de har derfor ikke bundet sig fast på køb af køretøjer til firmaet. En anden fordel ved erhvervsleasing er, at der ikke er nogen momsudbetaling. Desuden så er erhvervsleasing bedre rent økonomisk, hvis I ikke har et stort kørselsbehov. Hvis virksomheden ønsker at skifte firmabilerne ud, kan I skifte den gamle model ud nemmere, og derfor få de bedste erhvervsleasede biler til din virksomhed. Køb af firmabiler kan nemlig ikke svare sig, hvis I ønsker at have muligheden for at kunne skifte bilerne ud tiere.